Noteiktie vietniekvārdi norāda uz zināmiem priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
 
Noteiktie vietniekvārdi ir pats, pati, viss, visa, katrs, katra, ikkatrs, ikkurš, ikkura, ikviens, ikviena, abi, abas.
 
Jāievēro, ka vietniekvārdi, kas sākas ar ik- rakstāmi vienā vārdā, proti, rakstāmi kopā.
Noteiktos vietniekvārdus loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.
 
Vietniekvārdus pats, pati loka īpatnēji.
  
skaitlis
vienskaitlis
vienskaitlis
daudzskaitlis
daudzskaitlis
locījums
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
N
pats
pati
paši
pašas
Ģ
paša
pašas
pašu
pašu
D
pašam
pašai
pašiem
pašām
A
pašu
pašu
pašus
pašas
I
ar pašu
ar pašu
ar pašiem
ar pašām
L
pašā
pašā
pašos
pašās
V
 
-
-
-
-

Ir noteiktie vietniekvārdi, kuros blakus rakstāmi divi vienādi līdzskaņa burti:
  • viss
  • ikkatrs, ikkatra, ikkurš, ikkura.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 196. lpp.: il. - izmantotā literatūra: 60. – 32. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 222 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 172. – 174. lpp.