Noliegtie vietniekvārdi izsaka noliegumu.

Noliegtie vietniekvārdi ir nekas, nekāds, nekāda, neviens, neviena.
 
Visi noliegtie vietniekvārdi atvasināti ar priedēkli ne-, tāpēc visi rakstāmi kopā.
Nekas man nevar kaitēt.
Nekā es nebaidos.
Neviens nevar palīdzēt.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 196. lpp.: il. - izmantotā literatūra: 62. – 63. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 222 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 174. – 179. lpp.