2.
JŪNIJĀ
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Piederības vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

12
2. Atgriezeniskie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Norādāmie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Jautājamie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Attieksmes vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Nenoteiktie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Noteiktie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Noliegtie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: zema

3

Testi

1. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

34

Metodiskie materiāli