10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Divdabji ar izskaņām -is, -usi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Divdabji ar izskaņām -ams,-ama,-āms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Divdabji ar izskaņām -ts, -ta

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Divdabji ar izskaņām -dams, -dama

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Divdabji ar izskaņām -ot, -am, -ām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Divdabji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Divdabji

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Divdabji

Grūtības pakāpe: augsta

6
10. Divdabji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Divdabji

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Divdabji

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem