Lokāmie ciešamās kārtas pagātnes divdabji izsaka jau notikušu darbību.
lasīta grāmata – grāmata, kas jau ir izlasīta
adīts džemperis – džemperis, kas jau ir noadīts

 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
1) dzimte – sieviešu un vīriešu
lasī-ta grāmata – sieviešu dzimte
lasī-ts žurnāls – vīriešu dzimte
  

2) skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis
lasī-ta grāmata – vienskaitlis
lasī-tas grāmatas – daudzskaitlis
lasī-ts žurnāls - vienskaitlis
lasī-ti žurnāli - daudzskaitlis
 
3) locījumi
lasī-ta grāmata – vienskaitļa nominatīvs
lasī-to grāmatu – vienskaitļa akuzatīvs

 
4) noteiktā un nenoteiktā galotne
lasī-ta grāmata – nenoteiktā galotne
lasī-tā grāmata – noteiktā galotne

 
Lokāmos ciešamās kārtas pagātnes divdabjus veido no darbības vārda nenoteiksmes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu –ts, -ta.
lasīt - lasī - lasī-ts, lasī-ta
 
Teikumā šie divdabji ir apzīmētāji un izteicēji.
Apzīmētājs
Izteicējs
Lasītā grāmata lika aizdomāties.
 
kāda grāmata? – lasītā
Visas Enidas Blaitones grāmatas jau ir lasītas.
  
kādas ir grāmatas? – [ir] lasītas