Lokāmie darāmās kārtas tagadnes divdabji nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes stāvokli, kādā tas atrodas kādu laiku. 
ziedoša ābele – ābele, kas šobrīd zied
smejošs bērns – bērns, kas pašlaik smejas

 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
1) dzimte – sieviešu un vīriešu;
zied-oša ābele – sieviešu dzimte
zied-ošs krūms – vīriešu dzimte
2) skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
zied-oša ābele – vienskaitlis
zied-oši dārzi – daudzskaitlis


3) locījumi ar noteiktajām un nenoteiktajām galotnēm;
zied-oša ābele – nenoteiktā galotne, vienskaitļa nominatīvs
zied-ošā ābele – noteiktā galotne, vienskaitļa nominatīvs
zied-ošajām ābelēm – noteiktā galotne, daudzskaitļa datīvs

 
Lokāmos darāmās kārtas tagadnes divdabjus veido no darbības vārda tagadnes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu.
ziedēt - [es] ziedu - zied - ziedošs, ziedoša
tecēt  - [es] teku - tek - tekošs, tekoša
 
Teikumā šie divdabji visbiežāk ir apzīmētāji.
Ziedošās ābeles izskatījās brīnišķīgi.
Kādas ābeles? - ziedošās

 
Agrāk lokāmo darāmās kārtas tagadnes divdabi veidoja tikai no nepārejošiem darbības vārdiem. Mūsdienās tas tiek veidots arī no pārejošiem darbības vārdiem, bet ieteikums ir pēc iespējas izvairīties no šī divdabja lietošanas – divdabja izskaņas šņāceņi nav labskanīgi.
 
Svarīgi!
Lokāmos darāmās kārtas tagadnes divdabjus neveido no atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
Ja vien teikuma un domas saturs to pieļauj, labāk divdabja vietā lietot īpašības vārdu vai citu divdabi, piemēram, lokāmo ciešamās kārtas divdabi ar izskaņām -ams, -ama.
  
Divdabja lietojumsĪpašības vārda lietojums
draudoši apstākļidraudīgi apstākļi
izšķirošs vārds izšķirīgais vārds
 
Nepieļaujama ir divdabja lietošana no svešvalodām aizgūtās konstrukcijās.
NepareiziPareizi
tekošais autobusskārtējais autobuss
vadošais darbinieks galvenais darbinieks
sekojoši uzdevumi šādi uzdevumi