Lokāmajiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba, un tie tiek locīti pēc īpašības vārdu parauga.
Darāmās kārtas divdabji norāda darītāju ar vārdu, ko tie paskaidro, bet ciešamās kārtas divdabji nenorāda.
 
Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis
 
Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis ar izskaņām  -ošs, -oša, -ošais, -ošā:
 1. tiek veidots no darbības vārda tagadnes celma, galotnes vietā pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu;
  lasu - lasošs
  skrienu - skrienošais
  redzu - redzošais
  mīlu - mīlošā
 2. teikumā visbiežāk ir apzīmētājs.
 
LDT_vsk_locisana.png
 
LDT_dsk_locisana.png
   
 
Darāmās kārtas pagātnes divdabis
  
Darāmās kārtas pagātnes divdabis ar galotnēm -is, -ies  un izskaņām -usi, -usies:
 1. tiek veidots, pagātnes celmam pievienojot divdabim raksturīgās galotnes vai izskaņas;
  lasīju - lasījis
  skrēju - skrējusi
  runājos - runājies
  atvadījos - atvadījusies
 2. teikumā var būt apzīmētāji, izteicēji un divdabja teiciena veidotāji.
 
LDP_vsk_locisana.png
 
LDP_dsk_locisana.png
  
 
Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis
 
Ciešamās kārtas tagadnes divdabis ar galotnēm izskaņām -ams, -ama, -āms, -āma:
 1. tiek veidots, tagadnes celmam pievienojot divdabim raksturīgās izskaņas;
  lasu - lasāms
  skrienu - skrienama
  audzinu - audzināms
  pavadu - pavadāma
 2. ar izskaņām -āms, -āma tiek veidoti divdabji no III konjugācijas 1. grupas darbības vārdiem, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īt, -ināt.
 3. teikumā var būt apzīmētāji un izteicēji.
 
LCT_vsk_locisana.png
 
LCT_dsk_locisana.png 
 
 
Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis
  
Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabi ar izskaņām -ts, -ta, -tais, -tā:
 1. veido no nenoteiksmes celma, liekot nenoteiksmes galotnes vietā divdabim raksturīgo izskaņu;
  mīlēt - mīlēta
  uzcelt - uzcelts
  paveikt - paveikta
  lasīt - lasīts
 2. teikumā var būt apzīmētāji, izteicēji un divdabja teiciena veidotāji.
 
LCP_vsk_locisana.png
 
LCP_dsk_locisana.png
 
Svarīgi!
Lokāmajiem divdabjiem ar noteiktajām galotnēm ir paplašinātās galotnes vienskaitļa datīvā un lokatīvā un daudzskaitļa datīvā, instrumentālī un lokatīvā.
  
Daļēji lokāmais divdabis
 
Daļēji lokāmais divdabis ar izskaņām -dams, -dama, -damies, -damās:
 1. tiek veidots, nenoteiksmes galotnes vietā liekot divdabim raksturīgo izskaņu;
  celt - celdams, celdama
  celties - celdamies, celdamās
 2. ir tikai daļēji lokāms, jo tam piemīt darbības un vārda un apstākļa vārda (kas ir nelokāmā vārdšķira) daba; divdabim ir tikai vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva locījums.
 3. teikumā var būt apstākli vai divdabja teiciena veidotāju.