Divdabju pareizrakstība
Svarīgi!
Jāpievērš īpaša uzmanība.
1. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja vīriešu dzimtes vienskaitļa formas rakstībai jāpievērš uzmanība galotnei:
Rakstība – izruna
dziedošs – [dziedošš]
runājošs – [runājošš]
Lai pārliecinātos par līdzskaņa rakstību galotnē, divdabis jāpārveido daudzskaitlī vai sieviešu dzimtē, lai ir skaidri sadzirdama galotne: dziedoši, runājoša 
2. Daļēji lokāmā divdabja rakstība un izruna mēdz atšķirties, ja divdabja izskaņas balsīgā līdzskaņa d priekšā nonāk darbības vārda saknes nebalsīgais līdzskanis.
Rakstība – izruna
nesdams – [nezdams]
likdams – [ligdams]
slēpdams – [slēbdams]

Nenoteiksme
Darbības vārds pagātnē
Divdabis
lauzt
lauza
lauzdams
nest
nesa
nesdams
slēpt
slēpa
slēpdams
likt
lika
likdams
Lai pārliecinātos par līdzskaņa rakstību pirms divdabja izskaņas, darbības vārds jāpārveido pagātnē.
Svarīgi!
Jāievēro līdzskaņu mija, ja tāda ir!
t - z
sita – sizdams
d - z grūda – grūzdams
dz – g dza – lūgdams
c – k lieca – liekdams
3. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība un izruna atšķiras, ja divdabja izskaņas nebalsīgā līdzskaņa t priekšā nonāk darbības vārda saknes balsīgais līdzskanis. 
Rakstība – izruna
salauzts – salausts]
atsegts – [atsekts]
izglābts – [izglāpts] 
Nenoteiksme
Darbības vārds pagātnē
Divdabis
salauzt
lauza
salauzts
nest
nesa
nests
slēpt
slēpa
slēpts
likt
lika
likts
Svarīgi!
Jāievēro līdzskaņu mija, ja tāda ir!
t - s sita – sists
d - s grūda – grūsts
dz – g dza – lūgts
c – k lieca – liekts
 
4. Ar -āms,-āma, -ām, -āmies veido divdabjus no darbības vārdiem, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īt, -īties, -ināt, -ināties.
Nenoteiksme
Divdabis
klausīt
klausīties
vizināt
vizināties
klausām, klausāma
klausāmies
vizinām, vizināma
vizināmies
 5. Nenoteiksmes galotnēs -t un -ties ir nebalsīgais līdzskanis t.