Izraksti pirmos trīs vietniekvārdus un norādi iekavās tā grupu, pie kuras tas pieder!
Atgriezeniskais, nenoteiktais, norādāmais, jautājamais, noteiktais, piederības, personu, noliegtais, attieksmes.
Piemēram, viņas (norādāmais), kura (attieksmes), dažu (nenoteiktais)
 

Dažs vēl divi gadus nevarējis veikt mērnieku laiku miltu un dažādu saldenumu, lai gan tās pudeles izsusēja drīzāk. Vēl nebij nekas, kamēr mērīja Slātavu, jo tad lielākā daļa iztika paši vien, bez šiem vidutājiem, iespiezdami tāpat klusām kaut ko saujā; bet, kad nāca čangaliešos, - ak tu žēlīgo tētiņ! - šos vadīja kā pūstelniekus: viena rinda uz priekšu, otra atpakaļ - kā baznīcēni, ne ceļa nevarēja pagriezt. Tirgos pat – es, dēliņ, savām acīm daudz neredzēju, tik dzirdēju - nezinājuši šos kā bišu tēviņus kurā krātiņā vest un ko dot; visi vēl pie tā goda nemaz netikuši, nedz pie dzirdīšanas, nedz pie pīpināšanas. Pie tā paša Prātnieka stāvējuši kā tirgus, pilns pagalms, cits no cita slapstīdamies. Un nu tikpat Pietuka Krustiņam, kā arī citiem - ieraduši vienādi kā pa kāzām dzīvot - gandrīz, dzird, esot visiem vējš durvīs. Dažam nebij pat pie dzimtpirkšanas ko iemaksāt. Dievs nav vis mazais bērns." (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
Ar tiem izlasītiem četriem vārdiem bij Oļiņš piepeši parāvis lielu ceļu tam ūdenim, kurš vienādi spiedās ar varu Oļinietes sirdī. Kamēr liesmas viņas bērnu rija, tikām viņa varēja ciest un žēlumu just līdz izsamišanai, bet nu, kur jau uguns bij beigusi savu upuri raut un pati izdzisusi, tur arī viņas sirds apklusa, balss nomira un asaras nostājās. Viņa bij vienādi un stipri ticējusi tam, ka "Dievs labi dar' ko darīdams", bet šā notikuma nespēja ar to ticību nekādi salīdzināt. Lai arī viņas grēki būtu tik sarkani kā asinis un tik lieli kā jūra, tomēr viņa nevarēja saukt par labu tā, ka viņas dēļ vajadzēja Dievam atriebties pie bērniņa. Oļinietei bij gandrīz dusmas uz sevi pašu par tādu piekrāpšanos; neizskaidrojams vienaldzības aukstums pārplūda viņas sirdi, kura nicināja Visaugstāko. Viņa nodotu ar zaimošanu savu dzīvību, ja tik varētu ar to Dievam spītēt un atriebties. (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!