Izraksti pirmos trīs vietniekvārdus un norādi iekavās tā grupu, pie kuras tas pieder!
Atgriezeniskais, nenoteiktais, norādāmais, jautājamais, noteiktais, piederības, personu, noliegtais, attieksmes.
Piemēram, viņas (norādāmais), kura (attieksmes), dažu (nenoteiktais)
 

Kalnā uzskrējis, Oļiņš ieraudzīja jau savas dzīvojamās ēkas jumtu pilnas liesmās. Viņš nelaimīgi iekliedzās un likās, it kā būtu vienu acumirkli apstājies, bet tad steidzās ar visu spēku tāļāk. Kādu gabalu paskrējis, viņš atrada sievu uz ceļa bez dzīvības guļam. Še pārskrēja piepeši pār viņa seju izsamisēšanās bālums; viņa prāts tā apmulsa, ka nezināja, ko darīt, vai nākt sievai palīgā vai skriet uz māju. Viņš paskrēja gan garām, bet tad atkal apstājās, it kā gribēdams atpakaļ griezties, un, rokas pacēlis, iesaucās: "Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!?" Tai pašā acumirklī viņam iesitās prātā kā kāds šāviens, ka Trīnīte ir laikam degošā mājā šūpulī. "Arī bērnam tu meti uguni virsū!" viņš izsaucās pārmetošā balsī, acis un drebošās rokas uz augšu pasizdams. (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
Dažs vēl divi gadus nevarējis veikt mērnieku laiku miltu un dažādu saldenumu, lai gan tās pudeles izsusēja drīzāk. Vēl nebij nekas, kamēr mērīja Slātavu, jo tad lielākā daļa iztika paši vien, bez šiem vidutājiem, iespiezdami tāpat klusām kaut ko saujā; bet, kad nāca čangaliešos, - ak tu žēlīgo tētiņ! - šos vadīja kā pūstelniekus: viena rinda uz priekšu, otra atpakaļ - kā baznīcēni, ne ceļa nevarēja pagriezt. Tirgos pat – es, dēliņ, savām acīm daudz neredzēju, tik dzirdēju - nezinājuši šos kā bišu tēviņus kurā krātiņā vest un ko dot; visi vēl pie tā goda nemaz netikuši, nedz pie dzirdīšanas, nedz pie pīpināšanas. Pie tā paša Prātnieka stāvējuši kā tirgus, pilns pagalms, cits no cita slapstīdamies. Un nu tikpat Pietuka Krustiņam, kā arī citiem - ieraduši vienādi kā pa kāzām dzīvot - gandrīz, dzird, esot visiem vējš durvīs. Dažam nebij pat pie dzimtpirkšanas ko iemaksāt. Dievs nav vis mazais bērns." (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
Lai iesniegtu atbildi un redzētu rezultātus, Tev nepieciešams autorizēties. Lūdzu, ielogojies savā profilā vai reģistrējies portālā!