Grūtības pakāpe:
1. Vietniekvārdi 2p.
2. Vietniekvārdi 3p.
3. Attieksmes vietniekvārdi 5p.
4. Atgriezeniskie vietniekvārdi 6p.
5. Vietniekvārdi 18p.