STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leksikoloģija. Vārda leksiskā nozīme Zina jēdzienus ,"leksika", "leksikoloģija", vārda leksiskās nozīmes (pamatnozīme un atvasinātā nozīme, tiešā un pārnestā nozīme).
2. Dialekti Zina dialekta, izloksnes jēdzienus, latviešu valodas dialektu izplatību, raksturīgākās atšķirības no literārās valodas.
3. Apvidvārdi Zina apvidvārdu jēdzienu, rašanās iemeslus, lietojuma sfēras.
4. Vecvārdi, jaunvārdi Zina jaunvārdu jēdzienu, rašanās iemeslu, piemērus. Zina, kas ir okazionālismi.
5. Frazeoloģija Zina jēdzienus "frazeoloģija" un "frazeoloģisms".
6. Vārda emocionālā un stilistiskā nokrāsa Vārdi ar pozitīvu un negatīvu emocionālo nokrāsu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda tiešā un pārnestā nozīme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot pārnestā nozīmē lietota vārdu savienojumu atšķirt no vārdu savienojumiem, kas lietoti tiešā nozīmē.
2. Frazeoloģismi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir frazeoloģismi un izprot to skaidorjumu un nozīmi tekstā.
3. Vārda emocionālā nokrāsa I 2. izziņas līmenis zema 4 p. Prot dotajiem vārdiem noteikt pozitīvās vai negatīvās emocionālās nokrāsas.
4. Frazeoloģismi ar komponentu "nauda" 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
5. Frazeoloģismi ar komponentu "laiks" 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
6. Vārda stilistiskā nokrāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot vārdu stilistiskās nokrāsas noteikt (sarunvalodas vārdi, žargonismi, poētismi) un atšķirt no vispārlietojamajiem vārdiem. Risinājuma soļos dota stilistiskā norāde atlikušajiem varianta vārdiem.
7. Vecvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt vecvārda nozīmi, izvēloties atbilstošo variantu.
8. Frazeoloģisma nozīmes izpratne I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot izvēlēties frazeoloģismam atbilstošu nozīmi.
9. Frazeoloģismu nozīmes izpratne II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot paskaidrot atbilstoša frazeoloģisma izvēli.
10. Daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot atrast daudznozīmīgu vārdu nozīmes teikumā, izmantojot dažādus informācijas avotus.
11. Frazeoloģismi ar komponentu "apģērba elementi" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
12. Frazeoloģismi ar īpašības vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
13. Frazeoloģismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
14. Frazeoloģiskie salīdzinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot skaidrot frazeoloģismu nozīmi kontekstā.
15. Jēdzienu izpratne 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot uzrakstīt definīcijai atbilstošu jēdzienu - terminu. Risinājuma soļos doti piemēri atsevišķiem jēdzieniem.
16. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt nozīmei atbilstošu frazeoloģismu. Risinājuma soļos dota nozīme katram varianta frazeoloģismam.
17. Apvidvārdi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt apvidvārda nozīmi pēc tā lietojuma teikumā.
18. Neitrālā un emocionāli ekspresīvā leksika 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atšķirt vārda emocionālo, stilistisko un neitrālo nozīmi, nosakot neitrālo nozīmi.
19. Apvidvārdi II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt apvidvārda nozīmi pēc tā lietojuma teikumā.
20. Dialekti novados I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt dialekta lietojumu dažādās Latvijas pilsētās un novados.
21. Dialekti novados II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt dialekta lietojumu dažādās Latvijas pilsētās un novados.
22. Dialekti novados III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt dialekta lietojumu dažādās Latvijas pilsētās un novados.
23. Dialekti Latvijas teritorijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt dialektu lietojumu apvidos ap Latvijas pilsētām.
24. Vārda emocionālā nokrāsa II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt vārdu emocionālās nokrāsas un neitrālus vārdu.
25. Interpunkcija. Vārda emocionālā nokrāsa 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot likt pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos un izrakstīt noteiktas emocionālas nokrāsas vārdus.
26. Vārda spēks – Aforismi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina un izprot aforismu par vārdu nozīmes un to zemtekstus.
27. Vecvārdu iedalījuma grupas 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt vecvārda piederības historismu vai arhaismu iedalījuma grupai. Risinājuma soļos dota vecvārdu nozīme.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģisma nozīmes noteikšana I Citi vidēja 2 p. Prot izvēlēties frazeoloģismam atbilstošās nozīmes.
2. Vārda emocionālā nokrāsa III Citi vidēja 2 p. Prot noteikt vārdu emocionālās nokrāsas un atrast neiederīgo vārdu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leksikoloģija I 00:20:00 vidēja 9 p. Zina un prot noteikt vārdu tiešo un pārnesto nozīmi, emocionālo un neitrālo lietojumu, apvidvārdus, vecvārdus, frazeoloģismus, dialektu lietojumu Latvijas teritorijā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lekiskoloģija II 00:40:00 vidēja 31 p. Zina un prot noteikt frazeoloģisma nozīmi, atrast tos tekstā, apvidvārdus, jaunvārdus un vecvārdus, vārdu emocionālo nokrāsu, dialektus Latvijas teritorijā, prot lietot pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos, izprot terminus un jēdzienus.