STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Vārda tiešā un pārnestā nozīme

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vārda emocionālā nokrāsa I

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Frazeoloģismi ar komponentu "nauda"

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Frazeoloģismi ar komponentu "laiks"

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vecvārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Frazeoloģisma nozīmes izpratne I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Frazeoloģismu nozīmes izpratne II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Frazeoloģismi ar komponentu "apģērba elementi"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Frazeoloģismi ar īpašības vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Frazeoloģismi tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Frazeoloģiskie salīdzinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Frazeoloģismu nozīmes noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Apvidvārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Neitrālā un emocionāli ekspresīvā leksika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Apvidvārdi II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Dialekti novados I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Dialekti novados II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Dialekti novados III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Dialekti Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Vārda emocionālā nokrāsa II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Interpunkcija. Vārda emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Vārda spēks – Aforismi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Vecvārdu iedalījuma grupas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Leksikoloģija I

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem