STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Īsais raksts jeb viedoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Darbs ar tekstu

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Argumentētā eseja

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Salikts sakārtots teikums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Sakārtojuma un pakārtojuma saikļi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Bezsaikļa/saikļa palīgteikumi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Saliktie teikumi, pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Darbības v.laiki un izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Pavēles izteiksmes lietošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Saliktie teikumi

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Sociālie tīkli I

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem