STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Viedoklis Zina īsā raksta jeb viedokļa jēdzienu un uzbūvi.
2. Argumentētā eseja Atkārto argumentētas esejas jēdzienu, terminus un uzbūvi.
3. Saikļi Zina saikļu uzdevums tekstā, iedalījumu pēc uzdevuma teikumā, pēc sastāva, prot lietot saikļu pareizrakstību.
4. Jaukts salikts teikums Zina jaukta salikta teikuma uzbūvi un prot lietot pieturzīmes jauktā saliktā teikumā.
5. Salikts pakārtots teikums Zina salikta pakārtota teikuma uzbūvi, pieturzīmes, daļu saistītājvārdus.
6. Saikļa un bezsaikļa teikumi Zina saikļa un bezsaikļa teikumu jēdzienus un pazīmes, pieturzīmju lietojumu.
7. Salikts sakārtots teikums Zina salikta sakārtota teikuma uzbūvi, pieturzīmes, daļu saistītājvārdus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīciju.
2. Darbs ar tekstu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot atrast tekstā nepieciešamo informāciju, precīzi to izrakstīt.
3. Argumentētā eseja 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina esejas pamatprincipus
4. Salikts sakārtots teikums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina un prot atšķirt salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma pazīmes.
5. Sakārtojuma un pakārtojuma saikļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atšķirt sakārtojuma un pakārtojuma saikļus.
6. Bezsaikļa/saikļa palīgteikumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atšķirt saikļa un bezsaikļa palīgteikumus.
7. Saliktie teikumi, pareizrakstība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izmantot prasmes atpazīt pareizi vai nepareizi atdalītas sintaktiskās konstrukcijas un atrast pareizi vai nepareizi uzrakstītus vārdus.
8. Svešvārdi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina svešvārdu skaidrojumu.
9. Darbības v.laiki un izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina un prot atšķirt darbības vārdu īstenības un vēlējuma izteiksmju vienkāršos un saliktos laikus.
10. Pavēles izteiksmes lietošana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot pareizi lietot darbības vārda pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formu teikumā, prot atšķirt pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formu no darbības vārda īstenības izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formas.
11. Vēlējuma izteiksmes saliktā tagadne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pārveidot teikumā darbības vārdus vēlējuma izteiksmes saliktajā tagadnē.
12. Saliktie teikumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot pārrakstīt teikumu, liekot pareizās pieturzīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta kārtošana Citi vidēja 4 p. Prot sakārtot tekstu atbilstoši teksta loģikas pamatprincipiem.
2. Pakārtojuma ka, kad Citi vidēja 2 p. Prot pareizi lietot pakārtojuma saikli ka un apstākļa vārdu kad saliktos teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sociālie tīkli I 00:20:00 vidēja 9 p. Zina īsā raksta jeb viedokļa jēdzienu un uzbūvi. Atkārto argumentētas esejas jēdzienu, terminus un uzbūvi. Prot sakārtot tekstu atbilstoši teksta loģikas pamatprincipiem. Zina salikta sakārtota teikuma uzbūvi, pieturzīmes, daļu saistītājvārdus. Prot atšķirt saikļa un bezsaikļa palīgteikumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sociālie tīkli II 00:40:00 vidēja 21 p. Zina īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīciju.