4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Salikts sakārtots teikums ir salikts teikums, kurā ir divas (vai vairākas) neatkarīgas daļas. Katrā salikta sakārtota teikuma daļā ir savs gramatiskais centrs.
Sakārtota teikuma daļas var būt saistītas ar saistītājvārdu, tas ir, ar sakārtojuma saikli.
 
Ja salikta sakārtota teikuma daļas ir nozīmes ziņā patstāvīgas, tad šādā gadījumā starp teikuma daļām liek semikolu.
Piemērs:
Itālijā saglabājušās daudzas vēstures liecības; senās celtnes aplūkojamas gan lielās, gan mazās pilsētās.
 Starp salikta sakārtota teikuma daļām komatu neliek, ja šīs daļas saista sakārtojuma saiklis un un ja teikuma sākumā ir teikuma loceklis vai sintaktiska konstrukcija, kas attiecas uz abām salikta sakārtota teikuma daļām. Parasti šādi kopīgi teikuma locekļi ir papildinātāji, laika vai vietas apstākļi.
Piemērs:
Svētā Marka laukumā pulcējas baloži un tūristi nāk tos apjūsmot.
Svētā Marka laukumā (kur?) pulcējas baloži [..].
Svētā Marka laukumā(kur?)[..] tūristi nāk tos apjūsmot.
No sintaktiskām konstrukcijām salikta sakārtota teikuma pirmajā daļā var atrasties divdabja teiciens, kas attiecas arī uz pārējām salikta sakārtota teikuma daļām.
Piemērs:
Apmeklējot Venēciju, tūristus savaldzina romantiskā arhitektūra un šokē antisanitārie apstākļi kanālu ūdeņos.
Apmeklējot Venēciju, tūristus savaldzina romantiskā arhitektūra [..].
Apmeklējot Venēciju, [..] šokē antisanitārie apstākļi kanālu ūdeņos.
Salikta sakārtota teikuma otrajā daļā liekama domuzīme, ja abām teikuma daļām ir kopīgs izteicējs vai saitiņa, kas teikuma otrajā daļā izlaista.
Piemērs:
Vislielākā interese Romā ir par Kolizeju, vislielākā sajūsma  par Svētā Marka laukuma baložiem.
Vislielākā interese Romā ir par Kolizeju, vislielākā sajūsma [ir] par Svētā Marka laukuma baložiem.
Salikta sakārtotā teikumā beigu pieturzīmi nosaka pēc izteikuma mērķa teikuma pēdējā daļā.
Piemērs:
Vecpilsētas ne vienmēr ir tīras un sakoptas, bet vai tūristiem tas ir galvenais?