Saikļa un bezsaikļa palīgteikums
Ja palīgteikumam nav ievadītājvārda, tad palīgteikums no paskaidrojamās teikuma daļas – virsteikuma vai cita palīgteikuma – atdalāms ar kolu vai domuzīmi.
Piemērs:
Latvijā ir daudz putnu ziemotāju, un sīlis ir viens no pazīstamākajiem: ir ne tikai krāsains, bet arī sastopams gan laukos, gan pilsētā.
Latvijā ir daudz putnu ziemotāju, un sīlis ir viens no pazīstamākajiem, [jo] ir ne tikai krāsains, bet arī sastopams gan laukos, gan pilsētā.
Gribēsi zināt – uzzināsi.
[Ja] gribēsi zināt, uzzināsi.
Domuzīmi liek arī tādā gadījumā, ja palīgteikumam ar izlaistu pakārtojuma vārdu piemīt paskaidrojuma raksturs.
Piemērs:
Gaušanās nelīdzēs – jāstrādā.
Gaušanās nelīdzēs, [jo] jāstrādā.
Paskaidrojumu var norādīt arī ar kolu.
Piemērs:
Man patīk ziemas rīti: viss balts, koki klusi, gaiss svaigs.
Man patīk ziemas rīti, [jo] viss balts, koki klusi, gaiss svaigs.