Saikļi ir palīgvārdi, kas saista:
1) vienlīdzīgus teikuma locekļus;
2) salikta teikuma daļas;
3) teikumus.
Piemērs:
Uzrunātais salēcās un izskatījās aizvainots.
Un
– saista divus vienlīdzīgus teikuma locekļus (izteicējus).
 
Puiši izgāja no telts spožajā saulē, un Māris tiešā ceļā devās uz meiteņu telti.
Un – saista divas salikta sakārtota teikuma daļas.
 
Puišiem pat prātā nenāca, ka šajā vietā varētu sastapt spāņu meitenes.
Ka – saista palīgteikumu ar virsteikumu.
 
Un tad tas notika.
Un – iesaista teikumu tekstā.
Saikļi ir nelokāmi, tie nav teikuma locekļi.
 
Saikļu iedalījums pēc sastāva
  
Vienvārda saikļi
Vairākvārda saikļi
un
bet
jo
ka
lai
vai
arī
kamēr
nekā
tomēr
kolīdz
tikko
turpretī
tāpēc ka
tādēļ ka
lai arī
lai gan
kaut arī
kaut gan
kā arī
tā arī
tā ka

Vairākvārdu saikļu grupā ietilpst arī pāru saikļi – abas daļas veido vienu saikli, abas daļas nozīmes ziņā ir saistītas.
 
Pāru saikļi:
ne vien – bet arī, ne tikai – bet arī, ne tikvien – bet arī, nevis – bet, kā – tā, tiklab – kā arī, vai nu – vai.
  
Komats liekams pirms pāru saikļu otrās daļas.
Piemērs:
Ērglis tagad slīdēja gar rifu bīstamā tuvumā, taču gaidītās pārmaiņas kā nebija, tā nebija.
Kā nebija, tā nebija – kā – tā – komats likts pirms otrās daļas tā.
 
Komats liekams arī pirms katra atkārtotā saikļa:
gan – gan, ne – ne, drīz – drīz, ir – ir, nedz – nedz, tik – tik, te – te.
 
Saikļu pareizrakstība
 
Šķirti rakstāmi:
  • vairākvārdu saikļi;
  • pāru saikļi.
Kopā rakstāmi:
Svarīgi!
turpretī, turpretim, tiklīdz, līdzko, nevis
Saikļu iedalījums pēc uzdevuma teikumā
 
Pēc uzdevuma teikumā izšķir sakārtojuma un pakārtojuma saikļus.
 
Sakārtojuma saikļi saista:
  • vienlīdzīgus teikuma locekļus;
  • neatkarīgas teikuma daļas.
Sakārtojuma saikļi iesaista tekstā teikumus.
 
Biežāk lietotie sakārtojuma saikļi:
  • un, bet, arī, tomēr, turpretī, turpretim, nevis, vai, jeb;
  • gan – gan, ne – ne, drīz – drīz, ir – ir, nevis – bet, ne vien – bet arī, ne tikai – bet arī, ne tikvien – bet arī, tiklab – kā arī, kā – tā.

Pakārtojuma saikļi ievada palīgteikumus, saistot tos ar citām teikuma daļām.
Biežāk lietojamie pakārtojuma saikļi:
ka, lai, ja, tāpēc ka, tādēļ ka, tā kā, tā ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, kamēr, līdz, līdzko, tiklīdz, kā, kopš, iekāms, pirms.
 
Palīgteikumus ievada ne tikai saikļi, bet arī:
  • apstākļa vārdikad, kur, kā, cik;
  • vietniekvārdikas (kā, kam, ko), kurš, kāds, kura, kāda (visos locījumos).
Apstākļa vārdi un vietniekvārdi ir teikuma locekļi, bet saikļi nav teikuma locekļi.