Frazeoloģija ir mācība par frazeoloģismiem.
Frazeoloģismi ir tradicionāli vārdu savienojumi ar īpatnēju nozīmi, kas piemīt visam savienojumam kopumā un kas nav izsecināma no atsevišķu vārdu nozīmēm.
Frazeoloģismi — leksiski nedalāmi, ar tradīciju valodā nostiprināti vārdu savienojumi.
Valodā ir divu veidu vārdu savienojumi:
  1. brīvie vārdu savienojumi – tie veidoti no atsevišķiem vārdiem, kas savstarpēji saistīti atbilstoši latviešu valodas gramatiskajai sistēmai; to nozīme ir saprotama, ja ir zināma katra atsevišķā vārda nozīme;
    mans draugs, draudzēties ar klasesbiedru, sena draudzība
     
  2. frazeoloģismi – tradicionāli vārdu savienojumi pārnestā nozīmē; to nozīme nav izprotama no atsevišķu vārdu nozīmēm, bet jāskata viss vārdu savienojums kopumā.
 
Frazeoloģisms
Nozīmes skaidrojums
saules zaķītis
gaismas laukumiņš (uz kā), kas radies, gaismai atstarojoties no spoguļvirsmas
dzīvot pasaules malā
kaut kur ļoti tālu
sirds vai kūst
saka par lielu, emocionālu saviļņojumu
izaudzēt čūsku azotē
gādāt, rūpēties par cilvēku, kas vēlāk to atdara ar ļaunu
mati ceļas stāvus
šausmas, lielas izbailes
mute kā laidara vārti
saka par cilvēku, kas daudz, bravūrīgi un rupji runā