STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Teikumu veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vārda "ka" vai "kad" izvēle

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Anotācija un literārais portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Komata lietojums teikumos ar saikli "un"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pieturzīmju teikumā novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vārdšķiru teikumā atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Viedokļa novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dažādu tekstu rakstīšanas nosacījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Komata lietojums teikumos ar saikli "vai"

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vārdšķiras teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Vārdšķiru izmantojums tekstos

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Literatūra vienatnē un kopā ar citiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem