Īsais raksts ir ļoti koncentrēts, lakonisks, mērķtiecīgs, ar faktiem un piemēriem atbilstoši tematam pamatots viedoklis.
Īsais raksts, kā jau norāda raksta nosaukums, ir īss – tikai apmēram 50-70 vārdu garš, tie ir apmēram 5-7 teikumi.
Rakstot īso rakstu jeb viedokli, jāievēro darba kompozīcija gluži kā lielāka apjoma tekstos.
 
Īsā raksta uzbūve jeb kompozīcija
 
YCUZD_220811_4251_tabula_1 (1).png
Svarīgi!
Rakstu darbā liela uzmanība jāpievērš pareizrakstībai.
Lai 9. klases latviešu valodas eksāmenā par īso rakstu saņemtu maksimālo punktu skaitu, darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:
 
YCUZD_220811_4251_tabula_2.png
 
Kā redzams tabulā, valodas sadaļā maksimālo punktu skaitu iespējams iegūt tikai tādā gadījumā, ja nav ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu.
Jāatceras, ka darbs jāraksta rūpīgi un salasāmi, jo vērtētājam ir tiesības neskaidri uzrakstītos, pārprotamos burtus uzskatīt par ortogrāfijas kļūdu.