STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Literārais portrets Literārā portreta pazīmes, rakstīšanas nosacījumi
2. Īsais raksts jeb viedoklis Īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīcija, vērtēšanas kritēriji eksāmenā.
3. Anotācija Anotācijas rakstīšanas nosacījumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumu veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Testveida uzdevums, kurā skolēnam jāatšķir salikts sakārtots, salikts pakārtots un vienkāršs paplašināts teikums.
2. Vārda "ka" vai "kad" izvēle 1. izziņas līmenis zema 2 p. Testveida uzdevums, kur skolēnam jāizvēlas, vai konkrētajā teikumā lietojams vārds "ka" vai "kad".
3. Anotācija un literārais portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam jānovērtē, vai piedāvātais teksts ir anotācija vai literārais portrets, ievelkot konkrēto atbildi zem teksta.
4. Komata lietojums teikumos ar saikli "un" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam testveidā jāizvēlas, vai vārda "un" priekšā liekams komats. Tiek piedāvāti dažādas grūtības pakāpju teikumi, arī tādi, kur "un" atkārtojas, kur "un" saista vienlīdzīgus palīgteikumus u.tml.
5. Pieturzīmju teikumā novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam testveida atbildē divos teikumos jānovērtē, kurā gadījumā pieturzīmes saliktos teikumos lietotas pareizi.
6. Vārdšķiru teikumā atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam no piedāvātajiem teikumiem jāizraksta dažādas vārdšķiras. Jāatpazīst lietvārdi, īpašības vārdi, apstākļa vārdi, vietniekvārdi, saikļi un darbības vārdi divdabja formā.
7. Viedokļa novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek piedāvāti divi teksti, kuros jānovērtē, vai izteiktais viedoklis atbilst īsā raksta jeb viedokļa kritērijiem. Kā atbildes tiek piedāvāti dažādi apgalvojumi, kuri jāievelk pie konkrētā teksta.
8. Dažādu tekstu rakstīšanas nosacījumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēniem tiek piedāvātas testveida atbildes, lai novērtētu, kāda informācija būtu vai nebūtu jāiekļauj anotācijā vai literārajā portretā, vai īsajā rakstā jeb viedoklī.
9. Komata lietojums teikumos ar saikli "vai" 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek piedāvāta testveida izvēle, vai saikļa "vai" priekšā lietojums komats. Tiek piedāvāti trīs dažādi teikumi ar "vai", kur tas izmantots gan kā sakārtojuma, gan pakārtojuma saiklis (uzdevumos iekļauts arī gadījums, kad "vai" saista vienlīdzīgus palīgteikumus).
10. Vārdšķiras teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam piedāvātajos teikumos jāatpazīst dažādas vārdšķiras ( lietvārdi, īpašības vārdi, apstākļa vārdi, vietniekvārdi, saikļi un darbības vārdi divdabja formā) un jāieraksta, cik konkrēti vārdšķiru ir teikumā.
11. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Uzdevums, kurā skolēnam pašam 3 dažādos saliktos teikumos jāliek pieturzīmes. Trešajā teikumā ir iekļautas arī savrupinājumu konstrukcijas (divdabja teiciens un savrupināta pielikuma grupa).
12. Vārdšķiru izmantojums tekstos 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Uzdevumā skolēnam tiek piedāvāti teksti, kuros pastiprināti izmantota kāda vārdšķira. Skolēnam tiek piedāvāti apgalvojumi, kas jāievelk pie konkrētā teksta. Tajos jāatpazīst izmantotā vārdšķira un jānovērtē, kāds ir bijis autora rakstīšanas nolūks, izmantojot konkrēto vārdšķiru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atpazīšana Citi vidēja 4 p. Skolēnam testveidā ir jāizvēlas, kuri teikumi ir salikti sakārtoti, kuri salikti pakārtoti. Ir jāspēj atzīmēt vairākus atbilžu variantus.
2. Vārdšķiru noteikšana Citi vidēja 3 p. Skolēnam tiek piedāvātas testveida atbildes ar dažādiem vārdu savienojumiem. Atkarībā no uzdevuma nosacījumiem - jāatpazīst īpašības vārdi, apstākļa vārdi un darbības vārdi divdabja formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Literatūra vienatnē un kopā ar citiem I 00:20:00 vidēja 12 p. Testā apkopoti dažādi uzdevumi, kuros, piemēram, jānovērtē, vai teksts atbilst viedokļa rakstīšanas kritērijiem; jāatšķir salikts sakārtots teikums no salikta pakārtota teikuma; jāzina, kuros gadījumos lieto "ka"/"kad"; jāprot likt komatu teikumos ar saikli "vai"; jāatpazīst dazādas vārdšķiras.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Literatūra vienatnē un kopā ar citiem II 00:40:00 vidēja 25 p. Kontroldarbā apkopoti dažādi uzdevumi, kuros, piemēram, jāzina, kāda informācija jāiekļauj anotācijā, literārajā portretā, īsajā rakstā jeb viedoklī; jānovērtē, vai teksts atbilst viedokļa rakstīšanas kritērijiem; jāatšķir salikts sakārtots teikums no salikta pakārtota teikuma; jāprot likt pieturzīmes dažādos saliktos teikumos ( īpaši pievērsta uzmanība prasmei lietot komatu teikumos ar "vai", "un"); jāatpazīst dažādas vārdšķiras un jānovērtē to lietojums tekstā.