Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Darbības vārda izteiksmes (veidošana, lietojums). Apguves laiks: decembris - janvāris.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Metafora Metaforas izmantojums valodā, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļa izveide un saistība ar salīdzinājumu un personifikāciju.
2. Dienasgrāmatas žanrs Dienasgrāmatas tapšanas iemesli, teksta tipi, kas tiek izmantoti šajā žanrā, piemēri daiļliteratūrā.
3. Darbības vārda izteiksmes Darbības vārda izteiksmes - pārskata tabula, lietošanas piemēri.
4. Īstenības izteiksme Īstenības izteiksme (darāmās un ciešamās kārtas vienkāršie un saliktie laiki).
5. Atstāstījuma izteiksme Atstāstījuma izteiksme - veidošana, lietošana, laiki. Tiešās runas pārveidošana, izmantojot darbības vārda atstāstījuma izteiksmes formas.
6. Vēlējuma izteiksme Vēlējuma izteiksmes veidošana, laiki, pareizrakstība un lietojums.
7. Vajadzības izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
8. Pavēles izteiksme Pavēles izteiksmes veidošana un lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda laika noteikšana īstenības izteiksmes vienkāršajos laikos. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru darbības vārds teikumā atbild.
2. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda laika noteikšana īstenības izteiksmes vienkāršajos laikos.
3. Darbības vārds īstenības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda īstenības izteiksmes darāmās kārtas vienkāršo laika formu atšķiršana no pārējām izteiksmēm. Risinājuma soļos dotas katra teikuma darbības vārda formas un izteiksme.
4. Darbības vārds īstenības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda īstenības izteiksmes darāmās kārtas vienkāršo laiku formu veidošana.
5. Īstenības izteiksmes kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda īstenības izteiksmes darāmās un ciešamās kārtas formas. Risinājuma soļos dots katra teikuma darbības vārds, tā kārta un laiks.
6. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda atstāstījuma izteiksmē pazīšana tekstā. Risinājuma soļos doti katra pasakas fragmenta darbības vārdi, to izteiksme un laiks.
7. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbības vārda atstāstījuma izteiksmes vienkāršo laika formu darināšana. Risinājuma soļos katram darbības vārdam dots īstenības izcelsmes celms, no kura darināta atstāstījuma izteiksmes forma.
8. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbības vārda atstāstījuma izteiksmes salikto laika formu darināšana.
9. Tiešās runas atstāstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareiza tiešās runas atstāstījuma noteikšana. Risinājuma soļos parādīti visi teikuma darbības vārdi, to laiki īstenības izteiksmē un izveidotās atstāstījuma izteiksmes formas. Ja teikumā bijuši vietniekvārdi, kas atstāstījumā jāpārveido, dotas arī to atbilstošās locījumu formas.
10. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda lietojums īstenības un atstāstījuma izteiksmē. Risinājuma soļos doti katra teikuma darbības vārdi (arī nenoteiksmes formas) un to izteiksme.
11. Darbības vārds vēlējuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbības vārda vēlējuma izteiksmes formu darināšana (vienkāršā un saliktā tagadne).
12. Darbības vārds īsten., atstāst. un vēl. izt. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darbības vārda vienkāršās tagadnes vienskaitļa 3. personas formas īstenības, atstāstījuma un vēlējuma izteiksmē.
13. Darbības vēlējuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda vēlējuma izteiksmē atrašana tekstā. Risinājuma soļos dots vēlējuma izteiksmes laiks un darbības vārda nenoteiksmes forma.
14. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda vajadzības izteiksmē noteikšana tekstā.
15. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda veidošana vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
16. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda pārveidošana no īstenības izteiksmes vajadzības izteiksmē. Darbības veicējs un lietvārds aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
17. Lietvārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietvārda lietojums aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
18. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda lietojums vēlējuma un vajadzības izteiksmē. Risinājuma soļos doti visi katra teikuma darbības vārdi.
19. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda pavēles izteiksmju formu atrašana dzejā. Fragmenti no latviešu autoru dzejoļiem bērniem. Risinājuma soļos dots darbības vārda pavēles izteiksmē skaitlis un persona.
20. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formā.
21. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personas formā.
22. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).
23. Metaforu izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metaforu izveidošana uz divu jēdzienu līdzības pamata.
24. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metaforu atšķiršana no salīdzinājumiem, epitetiem un personifikācijām.
25. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi K. Elsberga dzejā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metaforu atšķiršana no salīdzinājumiem, epitetiem un personifikācijām.
26. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi K. Skalbes dzejā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Metaforu atšķiršana no salīdzinājumiem, epitetiem un personifikācijām.
27. Dienasgrāmatas žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dienasgrāmatas žanra atšķiršana no citiem prozas žanriem (vēstule, stāsts, romāns).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes Citi vidēja 1 p. Darbības vārda izteiksmes: laiki, kārtas, izteiksmes rādītājs.
2. Darbības vārds dažādās izteiksmēs Citi vidēja 6 p. Darbības vārda formu veidošana visās piecās izteiksmēs.
3. Darbības vārds dažādās izteiksmēs Citi vidēja 1 p. Darbības vārds dažādās izteiksmēs (pazīšana tekstā).
4. Darbības vārds īstenības izteiksmē Citi vidēja 1 p. Darbības vārda pareizrakstība īstenības izteiksmē (galotnes īsais a/garais ā; piedēkļu patskaņi, vārda "zināt" rakstība).
5. Darbības vārds vajadzības izteiksmē Citi vidēja 1 p. Darbības vārda pareizrakstība vajadzības izteiksmē.
6. Darbības vārds pavēles izteiksmē Citi vidēja 1 p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes. Darbības vārds dažādās izteksmēs 00:00:00 vidēja 8 p. Darbības vārda izteiksmes (teorija, jēdzieni, laiki). Darbības vārda veidošana visās piecās izteiksmeš no nenoteiksmes formas. Darbības vārda dažādu izteiksmju formu atrašana un noteikšana.
2. Darbības vārda pareizrakstība 00:00:00 vidēja 3 p. Darbības vārda pareizrakstība dažādās izteiksmēs