Teorija

Uzdevumi

1. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Darbības vārda laiks īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Darbības vārds īstenības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Īstenības izteiksmes kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Tiešās runas atstāstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Darbības vārds vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Darbības vārds īsten., atstāst. un vēl. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Darbības vēlējuma izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Darbības vārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Lietvārds vajadzības izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Darbības vārds pavēles izteiksmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Metaforu izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi K. Elsberga dzejā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi K. Skalbes dzejā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Dienasgrāmatas žanrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Darbības vārda izteiksmes. Darbības vārds dažādās izteksmēs

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Darbības vārda pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem