1. Sociolekts. Slengs

  2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes

  3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos