Teorija

Uzdevumi

1. Vēstules veids

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Privāta vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vēstules adresāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Mērvienību saīsinājumi

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Saīsinājumu nozīmes noteikšana atbilstoši teikuma saturam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lietvārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Īpašības vārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Uzruna vēstulē I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Uzruna vēstulē II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Uzrunas grupa vēstulē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Ortogrāfija un interpunkcija vēstulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vēstules žanrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vēstules novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Jēdzienu izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Uzruna vēstulē

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem