Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Lietvārdu saīsināšana 3 p.
2. Īpašības vārdu saīsināšana 1 p.
3. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana I 2 p.
4. Saīsinājumu nozīmes noteikšana atbilstoši teikuma saturam 1 p.
5. Mērvienību saīsinājumi 3 p.
6. Vārdu saīsināšana 3 p.