Teorija

Uzdevumi

1. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Jēdzieni saziņas tēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Mutvārdu saziņas formas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Neverbālās valodas nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Žesti latviešu tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Neverbālā valoda dažādu tautu saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Neverbālie saziņas līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Neverbālās saziņas situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Valodas funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Uzruna un uzrunas grupa. Teikuma beigu pieturzīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Rakstveida formas saziņas mērķa īstenošanai

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem