Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīmīte un īsziņa Zīmīte un īsziņa kā rakstveida saziņas forma: kopīgais un atšķirīgais.
2. Vēstule Nostiprina izpratni par dažādu vēstuļu veidiem un nosacījumiem to tapšanā.
3. Vārdu saīsināšana Saīsinājumu jēdziens, biežāk lietotie saīsinājumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstules veids 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēstuļu veidi: ieteikuma vēstule, motivācijas vēstule, privāta vēstule. Valodas līdzekļu lietojums dažāda veida vēstulēs.
2. Privāta vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rakstveida saziņa. Privāta vēstule
3. Vēstules adresāts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saziņa. Vēstules adresāts (datīva forma uz aploksnes)
4. Mērvienību saīsinājumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Mērvienību saīsinājumu nozīmes noteikšana
5. Saīsinājumu nozīmes noteikšana atbilstoši teikuma saturam 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsinājumu atbilstošās nozīmes noteikšana, izvēloties no dotajiem variantiem.
6. Lietvārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lietvārdu pareizo saīsinājumu noteikšana, izvēloties no dotajiem variantiem pareizo.
7. Īpašības vārdu saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Īpašības vārdu atšķiršana no citām vārdšķirām. Īpašības vārdu analīze, novērtējot to iespējamo saīsināšanu.
8. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana, paturot priedēkli un saknes pirmo līdzskani vai līdzskaņu grupu.
9. Uzruna vēstulē I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sieviešu dzimtes uzrunas formas vēstulē. IV un V deklinācijas deminutīvu darināšana.
10. Uzruna vēstulē II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vīriešu dzimtes uzrunas formas vēstulē. I un II deklinācijas deminutīvu darināšana.
11. Uzrunas grupa vēstulē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums vēstules ievadfrāzē.
12. Ortogrāfija un interpunkcija vēstulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietošana dažādas uzbūves teikumos, atdalot palīgteikumus, divdabja teicienus un neatkarīgas teikuma daļas. Vārdu pareizrakstības kļūdu saskatīšana un izlabošana.
13. Vēstules žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēstules atšķiršana no citiem prozas žanriem (dienasgrāmata, stāsts, miniatūra, esejas).
14. Vēstules novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kļūdu saskatīšana vēstules izveidē.
15. Jēdzienu izpratne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilstošo jēdzienu ievietošana definīcijās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu saīsināšana Citi vidēja 3 p. Vārdu saīsināšana, ņemot vērā vārda sastāvu.
2. Vīriešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā Citi vidēja 3 p. I, II un III deklinācijas personvārdu locīšana vokatīvā.
3. Sieviešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā Citi vidēja 2 p. IV, V un VI deklinācijas personvārdu locīšana vokatīvā.
4. Vēstule, zīmīte, īsziņa Citi vidēja 3 p. Izpratne par jēdzieniem "vēstule", "zīmīte", "īsziņa".
5. Vēstules adresāts Citi vidēja 1 p. Vēstules veida noteikšana pēc tās adresāta.
6. Vēstules rakstīšanas nosacījumi Citi vidēja 1 p. Izpratne par būtiskākajiem vēstules rakstīšanas nosacījumiem.
7. Vēstules adresāta norādīšana Citi vidēja 2 p. Lietvārdu locīšana datīvā, norādot vēstules adresātu.
8. Vēstules ievaddaļa Citi vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums vēstules ievaddaļā (sasveicināšanās frāzes, uzrunas grupas atdalīšana, teikuma beigu pieturzīme teikumā ar uzrunas grupu un virsteikumā izteiktu jautājumu.
9. Pieturzīmju lietojums vēstules galvenajā daļā Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu saīsināšana 00:20:00 vidēja 13 p. Dažādu vārdšķiru - lietvārdu un īpašības vārdu - saīsināšana; mērvienību saīsinājumu pārzināšana.
2. Uzruna vēstulē 00:20:00 vidēja 12 p. Vīriešu un sieviešu dzimtes personvāardu vokatīva formu veidošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstule 00:30:00 vidēja 10 p. Jēdzienu "vēstule", "zīmīte", "īsziņa" izpratne, vēstules rakstīšanas nosacījumu pārzināšana, adresāta locījuma forma, pieturzīmju lietojums vēstulē.