Teorija

Uzdevumi

1. Varas nesējs

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Formālā, neformālā vara

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Sabiedrība un kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Kultūrpolitika

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Izmantojošā kultūrpolitika

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Kultūra despotiskās varas sabiedrībā

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Fašistiskā vara

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Padomju monumentālais klasicisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Padomju kino simbols

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Vācu arhitekta Alberta Špēra arhitektūras iedvesmas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Harizmātisks cilvēks

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Harizmātiskās varas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Demokrātijas pirmsākumi

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Teātra un karikatūras saistība ar politiku

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Līdera vadības stils

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Franku viduslaiku kultūrvaronis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Elviss Preslijs

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Varas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Vara un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Despotiskās varas sabiedrības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Autoritārās un totalitārās varas sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

8
5. Harizmātiskā vara

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Demokrātiskas varas sabiedrība

Grūtības pakāpe: zema

4

Materiāli skolotājiem