Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes 2p.
2. Kultūra despotiskās varas sabiedrībā 1p.
3. Despotiskās varas sabiedrības kultūras piemineklis Ķīnā 1p.