Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Varas nesējs 3p.
2. Formālā, neformālā vara 2p.
3. Sabiedrība un kultūra 2p.