Līderis
Svarīgi!
"Līderis ir cilvēks, kam pieder vara noteiktā sabiedrībā."1
Līderis ir arī cilvēks, kurš apzinās savas vērtības un citu cilvēku vērtības. ASV profesors Roberts Dilts uzskata, ka līderisma iemaņas nepieciešamas katram cilvēkam, jo tādējādi būtu iespējams pasauli padarīt labāku.
 
Līderis ir cilvēks, kuram piemīt šādas īpašas rakstura īpašības:
 1. entuziasms - liela interese par veicamo darbību, kas tiek veikta ar degsmi, baudu un dzīvesprieku;
 2. godprātīgums - ievēro taisnīguma principus, izpilda dotos solījumus, piemīt atbildības sajūta, uzticīgs un uzticams;
 3. sirsnība - patiesa interese par cilvēkiem, laipns un uzmanīgs pret citiem cilvēkiem;
 4. drosme - gara stingrība sarežģītās situācijās, briesmu brīdī, spēja uzņemties risku;
 5. saprātīgums - spēj pieņemt saprātīgus lēmumus, atrisināt problēmas, prot novērtēt cilvēkus;
 6. stingrs, bet taisnīgs - uz notiekošo skatās reālistiski, bez liekām emocijām, objektīvs attiecībā uz līdzcilvēkiem, nav favorītu.
 
Lai līderis spētu produktīvi strādāt, viņam jāprot:
 1. vadīt savu komandu - jānosaka jauni mērķi, kurus īstenos viņa vadītie cilvēki;
 2. iedvesmot - jāprot motivēt, iedvesmot savus padotos;
 3. veidot komandu - jāprot izveidot komandu no atsevišķiem indivīdiem, komandu, kura spēs savstarpēji sadarboties;
 4. būt par piemēru - līderim arī jāpiedalās kopīgo mērķu sasniegšanā, rādot piemēru saviem padotajiem.
 
Līderis iegūst varu, ja viņam ir pieejams kāds no varas avotiem - šis cilvēks ieņem īpašu amatu; viņš pieder pie noteiktas grupas, kurai ir vara sabiedrībā; sabiedrība ir pārliecināta, ka šim cilvēkam piemīt īpašas spējas; šim cilvēkam ir ļoti daudz naudas; viņa rīcībā ir sabiedrībai svarīga informācija; šim cilvēkam ir iespēja izmantot militāro spēku, ja tas ir nepieciešams; šis cilvēks ir slavens; viņa radinieki ir sabiedrībā ietekmīgas personas.
 
Līderi var būt formāli (līdera pozīcijas nosaka šī cilvēka ieņemamais amats) vai neformāli (līdera pozīcijas nosaka cilvēka loma dotajā sabiedrībā).
 
Pēc darbības stila līderis var būt:
 1. autoritārais līderis - grupā tiek ievērota stingra disciplīna, skaidri sadalīti pienākumi, līderis neiesaistās diskusijās, neieklausās grupas viedoklī, bet uzspiež savu viedokli;
 2. demokrātiskais līderis - līderis apspriežas ar komandas dalībniekiem, ieklausās viņu argumentos, atbalsta grupas dalībnieku iniciatīvu, orientējas uz grupas viedokli;
 3. liberālais līderis - grupas dalībniekiem netiek izteikti nekādi aizrādījumi, līderis neaizstāv kādu konkrētu viedokli, pieņem visus grupas dalībnieku piedāvājumus, nekonfliktē. Līdz ar to grupa nav organizēta, tā ir sadrumstalota, pienākumi grupā tiek sadalīti haotiski.
 
"Līderiem ir nozīmīga vieta sabiedrības dzīvē, jo viņu pieņemtie lēmumi būtiski ietekmē sabiedrības virzību."1 Sabiedrības līderis var kļūt par sabiedrības elku vai kultūrvaroni, tādējādi ietekmējot kultūras procesus.
 
Elks
Svarīgi!
"Ja sabiedrības līderis spēj būt ilgstoši sekmīgs, viņš parasti kļūst par elku - cilvēku, kam liela daļa sabiedrības vēlas līdzināties."1
Cilvēki sāk pētīt sava elka darbību, mēģina viņu atdarināt. Elka sekotājus interesē gan tas, kādā veidā elks guvis panākumus, gan arī viņa ikdienas dzīves elementi - elka ģērbšanās stils, iecienītākie ēdieni, elka paradumi. Cilvēki apkopo informāciju par savu elku, rodas leģendas par elka dzīvi. Laika gaitā no elka izveidojas kultūrvaronis.
 
Kultūrvaronis
Kultūrvaroņi ir cilvēki, kuri cīnās par noteiktu ideālu piepildījumu.
 
"Viduslaiku pasaulē viens no līderiem, kas pamazām kļuva par kultūrvaroni, bija bruņinieks Rolands. Viņš gāja bojā franku valdnieka Kārļa Lielā (742-814) karagājienā uz Spāniju 775.gadā. Par vēsturisko Rolandu ir zināms tikai tas, ka viņš centās aizkavēt basku uzbrukumu Kārļa Lielā karavīriem, kas atkāpjoties veda laupījumu."1
 
Leģenda vēsta, ka Rolands vadījis franku karaspēku, kas no Spānijas pa Ronsevales aizu Pirenejos atgriezās Francijā. Baski uzbruka Rolanda karaspēkam un to iznīcināja. Šis notikums ir aprakstīts 11.gadsimta franču eposā "Dziesma par Rolandu". Eposā Rolands parādīts kā kristietības nesējs, kurš varonīgi gājis bojā Ronselvales aizā.
 
2 La_Chanson_de_Roland_-_Manuscrit_Oxford_-_fol_1r.jpg
Manuskripts "Dziesma par Rolandu"
  
Rolandam par godu kalna virsotnē netālu no Ronselvales pilsētas uzcelts piemineklis. Rolanda pieminekļi, kas simbolizē varonību un drošsirdību, uzstādīti vairākās Eiropas pilsētās, arī Rīgā.
 
1.jpg
Piemineklis Rolandam, Rīga
  
"Viduslaiku romānos Rolandam piešķīra pārdabiskas spējas, izveidoja viņu par visu bruņinieku simbolu, kas aizstāv katoļu pasauli pret musulmaņiem (lai gan baski, kas viņu nogalināja, bija kristieši)."1
 
"Viens no 20.gadsimta elkiem - kultūrvaroņiem ir rokenrola dziedātājs Elviss Preslijs (Elviss Ārons Preslijs, 1935-1977)."1
 
Preslijs bija amerikāņu mūziķis, aktieris, viņu dēvēja par "Rokenrola karali". 1956. gadā Preslijs kļuva populārs visā pasaulē ar savu blūza stilā izpildīto dziesmu "Heartbreak Hotel". Singla pārdošanas panākumiem sekoja uzstāšanās televīzijā. Elvisa mūzika, ģērbšanās stils, manieres, kustības un jaunība (jāņem vērā, ka šajā laikā gados jauni cilvēki nestrādāja TV, jaunie izpildītāji nebija populāri) krasi atšķīrās no ierastā kantrī mūzikas stila un estrādes dziedātājiem. Gados vecākā paaudze uzskatīja, ka Elvisam nav talanta, viņš ir vulgārs. Šāda attieksme radīja uzskatu, ka Elviss ir ierastās kārtības grāvējs, dumpinieks. Savukārt jaunākā paaudze viņu dievināja. 
 
4 Elvis_Presley_1970.jpg
Elviss Preslijs, 1970. gads
 
"Par viņu ir uzņemtas vairāk nekā 100 filmas. Skatītājus visā pasaulē izklaidē ap 85000 Elvisa atdarinātāju. Ir arī cilvēki, kas izveidojuši pat Elvisa baznīcas."1
 
"Lielāko daļu elku un kultūrvaroņu sabiedrība rada pati un dara to labprātīgi. Taču autoritārās un  totalitārās varas sabiedrībās šādus līderus cenšas veidot propaganda. Piemēram, komunisti Krievijā par elku un kultūrvaroni padarīja savas partijas pamatlicēju Ļeņinu (1870-1924). Viņam veltītas neskaitāmas grāmatas. Bērniem mazo Ļeņinu attēloja kā paklausīgu zēnu, kas vienmēr cītīgi mācās. Pieaugušo literatūrā viņš bija gudrs un tālredzīgs vadonis, kas vienmēr zināja pareizo lēmumu."1
 
Papildinformācija:
 
Atsauce:
1. Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. - il.: 239.-240.lpp.
Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. - il.: 69.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Līderis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Līderis
http://ru.wikipedia.org/wiki/Preslijs
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_Chanson_de_Roland_-_Manuscrit_Oxford_-_fol_1r.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Riga_-_St._Roland%27s_Statue.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Elvis_Presley_1970.jpg