Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo sabiedrības grupu Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. Raksturo civilizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Papildini tekstu par attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Divupes raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Rakstība Divupē

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Literatūra Divupē

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Divupes reliģija

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Pasaules radīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Cilvēka vieta pasaulē

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Zinātne Divupē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Astronomija,astroloģija

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Divupes mākslas iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Divupes mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Arhitektūra Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Templis Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Mezopotāmijas arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Mezopotāmijas kultūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Papildini tekstu par Divupi

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Testi

1. Divupe, tās iedzīvotāji, rakstība, literatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Reliģija Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Divupiešu izgudrojumi, zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Māksla un arhitektūra Mezopotāmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem