Teorija

Uzdevumi

1. Apbedījumi, rotaslietas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pirmie iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kurši, zemgaļi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Cilšu tradīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pilskalns

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ezerpilis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Senlatviešu reliģijas formas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Senlatviešu dievi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Senlatviešu dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Baltu cilšu, lībiešu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Ezerpilis, pilskalni

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Senlatviešu mitoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem