Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baltu ciltis, lībieši Baltu cilšu un lībiešu raksturojums
2. Pilskalni, ezerpilis Pilskalnu, ezerpiļu būvniecība Latvijas teritorijā
3. Latviešu mitoloģija Senlatviešu reliģijas formas,dievības,to simboli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apbedījumi, rotaslietas 1. izziņas līmenis zema 2p. Apbedījumu tradīcijas kā informācijas paudējas par seno cilvēku pasaules uzskatiem, rotaslietu funkcijas
2. Pirmie iedzīvotāji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā, Baltu cilšu priekšteči
3. Kurši, zemgaļi 1. izziņas līmenis zema 2p. Kuršu, zemgaļu apdzīvotās teritorijas, apbedījumu tradīcijas
4. Cilšu tradīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cilšu apdzīvotās teritorijas,tradīcijas,savstarpējā ietekme
5. Pilskalns 1. izziņas līmenis zema 2p. Pilskalns,tā nozīme
6. Ezerpilis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ezerpiļu raksturojums,Āraišu ezerpils
7. Senlatviešu reliģijas formas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Animisms,totēmisms
8. Senlatviešu dievi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Māra,Dievs,Laima,Dēkla,Kārta
9. Senlatviešu dievu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dievu raksturojums, darbības sfēras

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltu cilšu, lībiešu raksturojums 00:00:00 vidēja 10p. Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 10min
2. Ezerpilis, pilskalni 00:00:00 vidēja 5p. Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
3. Senlatviešu mitoloģija 00:00:00 vidēja 14p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 14min