Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Baltu ciltis, lībieši Baltu cilšu un lībiešu raksturojums
2. Pilskalni, ezerpilis Pilskalnu, ezerpiļu būvniecība Latvijas teritorijā
3. Latviešu mitoloģija Senlatviešu reliģijas formas,dievības,to simboli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apbedījumi, rotaslietas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apbedījumu tradīcijas kā informācijas paudējas par seno cilvēku pasaules uzskatiem, rotaslietu funkcijas
2. Pirmie iedzīvotāji 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā, Baltu cilšu priekšteči
3. Kurši, zemgaļi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Kuršu, zemgaļu apdzīvotās teritorijas, apbedījumu tradīcijas
4. Cilšu tradīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilšu apdzīvotās teritorijas,tradīcijas,savstarpējā ietekme
5. Pilskalns 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pilskalns,tā nozīme
6. Ezerpilis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ezerpiļu raksturojums,Āraišu ezerpils
7. Senlatviešu reliģijas formas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Animisms,totēmisms
8. Senlatviešu dievi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Māra, Dievs, Laima, Dēkla, Kārta
9. Senlatviešu dievu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dievu raksturojums, darbības sfēras

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltu cilšu, lībiešu raksturojums 00:00:00 vidēja 10 p. Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 10min
2. Ezerpilis, pilskalni 00:00:00 vidēja 5 p. Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 6min
3. Senlatviešu mitoloģija 00:00:00 vidēja 14 p. Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 14min