Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Senlatviešu reliģijas formas 2p.
2. Senās reliģijas formas 2p.
3. Senlatviešu dievi 3p.
4. Senlatviešu dievu raksturojums 4p.
5. Latviešu mitoloģija 3p.