Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Apmetnes kā dzīvesveida spogulis 1p.
2. Apbedījumi, rotaslietas 2p.
3. Pirmie iedzīvotāji 2p.
4. Baltu cilšu priekšteči 1p.
5. Kurši, zemgaļi 2p.
6. Cilšu tradīcijas 2p.