Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Divupes mākslas iezīmes 2p.
2. Divupes mākslas pazīmes 2p.
3. Arhitektūra Mezopotāmijā 2p.
4. Izejmateriāli celtniecībā 1p.
5. Templis Mezopotāmijā 3p.
6. Zikurāti, gaisa dārzs 3p.
7. Mezopotāmijas arhitektūras pazīmes 2p.