Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Divupes reliģija 2p.
2. Pasaules radīšana 3p.
3. Divupiešu pasaules uztvere 2p.
4. Cilvēka vieta pasaulē 2p.