Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Divupes raksturojums 2p.
2. Divupes tautas, valdnieks 1p.
3. Rakstība Divupē 2p.
4. Literatūra Divupē 4p.
5. Divupes raksturojums, literatūra 3p.