Svarīgi!
Divupes mākslai raksturīgas gan estētiskās, rotājošās funkcijas, gan praktiskās funkcijas.
Par mākslas darbu praktisko nozīmi liecina, piemēram, dievlūdzēju figūriņas. Tās tika izgatavotas, lai templī aizvietotu savu īpašnieku un lūgtu dieviem palīdzību viņa vietā. Skulptūriņām raksturīgas lielas acis un kopā saaugušas uzacis.
 
dievludzejs.jpg
 
dievludz1.jpg
   
Cilindriskie zīmogi, uz kuriem tika attēlotas mitoloģiskas un sadzīviskas ainas, tika izmantoti, lai apliecinātu tā īpašnieka statusu, nodrošinātu augstāko spēku labvēlību un aizbildniecību, tātad - arī šiem zīmogiem raksturīga praktiska funkcija. Cilindriskie zīmogi tika izgatavoti no akmens.
 
cilinzim1.jpg
 
cilinzimogs.jpg
Svarīgi!
Māksla tika izmantota, lai fiksētu nozīmīgus notikumus valsts dzīvē un iepazīstinātu ar tiem tautu.
Kā piemēru var minēt Hammurapi stēlu, kuras augšējā daļā attēlota aina, kad saules dievs Šamašs pasniedz likumu rulli valdniekam Hammurapi, tādējādi akcentējot valdnieka likumīgo spēku.
 
stela3.jpg
 
stela1.jpg
 
Divupes mākslai raksturīgs ass kontrasts dzīvnieku un cilvēku attēlošanas precizitātē. Dzīvnieki tika  attēloti reālistiski, ar plastiskām formām, izteiksmīgi. Kā piemēru dzīvnieku attēlojumam var minēt ciļņus ar lauvu un vēršu atveidiem, kuri rotāja Babilonas mūri.
 
babilonas muris.jpg
Babilonas mūris (restaurācija)
 
lauva.jpg
 
Pretstatā dzīvnieku attēlojumam, cilvēks tika attēlots neveikli, nemākulīgi.
Svarīgi!
Cilvēku attēlošanā tika ievērots kanons - cilvēka ķermenis tika attēlots pretskatā, bet galva - profilā. Vēl viens nosacījums - padotais vienmēr tika attēlots mazāks, nekā viņa pavēlnieks.
shamash.jpg
 
Mākslas kanonu spilgti raksturo Ūras standarts (karogs), kas atrasts valdnieka kapenēs.
 
uras standarts.jpg
Ūras standarts
  
Divupes mākslinieki centās attēlot kustību, radīt kustības iespaidu. Tas atspoguļojas mītiskās būtnes figūrā - spārnotais vērsis ar cilvēka galvu attēlots ar 5 kājām. Ja vērsi aplūko no priekšpuses, tad tas stāv majestātiskā, mierīgā pozā, bet, ja to aplūko no sāniem, tad liekā kāja rada kustības ilūziju.
 
5 kajas.jpg
 
5 kajas1.jpg
 
Par Divupes lietišķo mākslu var spriest pēc Ūras valdnieka kapenēs atrastajiem lietišķās mākslas priekšmetiem. Tie sniedz priekšstatu par Divupes amatnieku meistarību. Kapenēs tika atrastas zelta un sudraba rotaslietas, bruņucepures, vairogi. No dārgmetāla tika izgatavoti arī trauki, mūzikas instrumenti. Lietišķās mākslas priekšmeti tika rotāti ar inkrustācijām - krāsainiem akmeņiem, perlamutru, gliemežvākiem. Piemēram, vienā no apbedījumiem tika atrasta arfa, kurai dažas daļas klātas ar perlamutru un zeltu. Arfas rezonatora augšdaļu grezno vērša galvas atveids. Šī galva darināta no zelta un lazurīta, bet acis - no balta gliemežvāka.
 
Papildinformācija:
 
Atsauce:
Kultūras vēsture. Kultūras jēdziens un senie laiki/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1997. - 112 lpp. - izmantotā literatūra: 67.lpp.
Seno un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Vera Bartoševska, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 292 lpp. - izmantotā literatūra: 32.-33.lpp.
Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē, 1.daļa/Andrejs Mūrnieks. - Rīga: RaKa, 1998. - 404 lpp. - izmantotā literatūra: 179.lpp.
Attēli
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mesopotamia_male_worshiper_2750-2600_B.C.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Orant_Telloh_Louvre_AO9060.jpg&filetimestamp=20060725141348
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Seal_Hero_fighting_two_winged_deamons-MBA_Lyon_E306-IMG_0086.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_Shamash_Louvre_AO9132.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Codex_Hammurapi_Stela_front.JPG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Gesetzescode_369-2.jpg&filetimestamp=20110109201357
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ishtar_gate_Pergamon_Museum.JPG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Passing_lion_Babylon_AO21118.jpg&filetimestamp=20060611184211
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ashur5.jpg&filetimestamp=20070913130220
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_-_War.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_Gate_of_Nimrud_(Metropolitan_Museum).jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Louvre_assyrian_gate_DSC00911.jpg&filetimestamp=20050330084847