24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metālu detektors. 1. uzdevums, 1.-2. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 14 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (galvenokārt metālu) fizikālām un ķīmiskām īpašībām. Uzdevums attīsta analītisko domāšanu lietojot teorētiskās zināšanās.
2. Kalcija cikls. 2. uzdevums, 3.-4. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 14 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu ķīmiskām īpašībām. Uzdevums attīsta analītisko domāšanu lietojot teorētiskās zināšanās.
3. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 5., 11. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar titrēšanas metodi un aprēķināšanu pēc izreaģušas vielas daudzuma.
4. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 6.-7., 12. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar kalorimetrisko metodi un aprēķināšanu pēc izreaģušas vielas daudzuma un temperatūras izmaiņas.
5. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 8.-10., 13. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par molārās koncentrācijas izskaidrošanu pēc blīvuma lietojot rokasgrāmatas datus.
6. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par blakusreakcijām vielu ilgstošās uzglabāšanas rezultātā.
7. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdens cietību un galveniem ūdens cietības veidošanas joniem.
8. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 16., 20., 21. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdens cietību un tās aprēķināšanu titrējot paraugu ar Trilonu B. Pārbauda datu lietošanas prasmes sasaistot jonu koncentrāciju ar cietības stiprumu.
9. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 17., 18. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas prasmes par kalcija un magnija jonu koncentrācijas aprēķināšanu zinot kopējo cietību.
10. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu ķīmiskām īpašības.
11. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par pārējošo un nepārejošo cietūbu un to noveršanas paņēmieniem.
12. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par pārējošo un nepārejošo cietūbu un to noveršanas paņēmieniem.
13. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdens mīkstināšanas paņēmieniem, to darbības principu un prasmes aprēķināt iekārtas produktivitāti.
14. Ūdens cietība. 4. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdens mīkstināšanas katjonītiem.
15. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 26., 27. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām, amonjaka iegūšanu un triviālo nosaukumu.
16. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 28., 29. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām un līdzsvara nobīdīšanas apstākļiem.
17. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 30., 31. jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām un līdzsvara nobīdīšanas apstākļiem.
18. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 32. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām un līdzsvara nobīdīšanas apstākļiem.
19. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 33. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām un rekacijas ātrumu.
20. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 34. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām un līdzsvara konstantes apreķināšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Metālu detektors; Kalcija cikls; Katrs pa savam 01:00:00 vidēja 43 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par neorganisko vielu (galvenokārt metālu) fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kā arī molārās koncentrācijas izskaidrošanu ar dažādām metodēm. Uzdevums attīsta analītisko domāšanu lietojot teorētiskās zināšanās.
2. Ūdens cietība 01:00:00 vidēja 15 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ūdens cietību, tās veidiem un novēršanu, galveniem ūdens cietības veidošanas joniem un to koncentrācijas aprēķināšanu.
3. Līdzsvara nosacījums 01:00:00 vidēja 15 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas apgrizeniskām reakcijām, amonjaka iegūšanu un triviālo nosaukumu, līdzsvara nosacījumiem un nobīīšanas paņēmieniem, reakcijas āptruma un ātruma konstantes aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 11. klasei, 2017. gads 06:00:00 vidēja 73 p.