Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 26., 27. jautājumi 4p.
2. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 28., 29. jautājumi 2p.
3. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 30., 31. jautājumi 2p.
4. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 32. jautājums 1p.
5. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 33. jautājums 1p.
6. Līdzsvara nosacījums. 5. uzdevums, 34. jautājums 5p.