Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

43p.
1. Metālu detektors. 1. uzdevums, 1.-2. jautājumi 14p.
2. Kalcija cikls. 2. uzdevums, 3.-4. jautājumi 14p.
3. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 5., 11. jautājumi 2p.
4. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 6.-7., 12. jautājumi 5p.
5. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 8.-10., 13. jautājumi 6p.
6. Katrs pa savam. 3. uzdevums, 14. jautājums 2p.