Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Drošības noteikumi datorkabinetā Drošības noteikumi
2. Vides bīstamie un kaitīgie faktori Darba ar datoru vides bīstamie un kaitīgie faktori, to ietekme uz cilvēka organismu
3. Ievads informātikā Jēdzieni: informācija, dati, dators, programmatūra, aparatūra, IT, informātika. Drošības tehnika. Prezentācija par informācijas jēdzienu.
4. Datora lietošana Datoru lietošanas piemēri
5. Darbība ar peli Peles stumdīšana klikšķināšana un izskats. Video par peles rādītāju (latviski).
6. Datora sastāvdaļas Sistēmbloks, ievadierīces un izvadierīces.
7. Prezentācija. Datora sastāvdaļas Prezentācija par datora sastāvdaļām
8. Lietojumprogrammas Lietojumprogrammas. Grupas. raksturojums.
9. Darbvirsma, ikonas, start poga. 3.st. 5.kl. Operētājsistēmas darbvirsma, ikonas, video par starta pogas izmantošanu. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Ienākšana klasē
2. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikumi klasē
3. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Dators
4. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Dators
5. Vides bīstamie un kaitīgie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darba ar datoru vides bīstamie un kaitīgie faktori, to ietekme uz cilvēka organismu
6. Darbības ar informāciju 1. izziņas līmenis zema 1p. Informācijas iegūšana, apstrāde, izplatīšana
7. Datora lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datoru lietošanas piemēri
8. Ievads informātikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 1.st 5.kl. Pamatjēdzienu atšķiršana
9. Pamatjēdzieni, datu atlasīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 1.st. 5.kl. Datu atlasīšana no informatīva piemēra.
10. IT jēdzieni un ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2.st. 5.kl. Aparatūra programmatūra un ierīces.
11. Datora ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 2.st. 5.kl. Vienkāršs uzdevums ar attēliem. Jānosaka ierīces nosaukums un, kurai grupai tā pieder.
12. Datora ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievadierīces, ievadierīces, atmiņas ierīces.
13. Datora ierīces un to funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Datora svarīgākās ierīces.
14. Datora programmatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietotņu piemēri
15. Datora svarīgākās ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Ierīces izmantošana
16. 5.kl. OS jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 3.st. 5.kl. Operētājsistēmas būtība uzdevumi un darbība.
17. 5.kl. Ikonas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 3.st. 5.kl. Windows mapes un audio ikonas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošības noteikumi 00:00:00 vidēja 11p. Drošības noteikumi datorklasē
2. IT pamatjēdzieni 00:00:00 vidēja 15p. IT jēdzieni, aparatūra, programmatūra u.c.
3. Datora ierīces 00:00:00 vidēja 8p. Datora svarīgākās ierīces un to funkcijas.