Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Drošības noteikumi datorkabinetā Drošības noteikumi
2. Vides bīstamie un kaitīgie faktori Darba ar datoru vides bīstamie un kaitīgie faktori, to ietekme uz cilvēka organismu
3. Ievads informātikā Jēdzieni: informācija, dati, dators, programmatūra, aparatūra, IT, informātika. Drošības tehnika. Prezentācija par informācijas jēdzienu.
4. Datora lietošana Datoru lietošanas piemēri
5. Darbība ar peli Peles stumdīšana klikšķināšana un izskats. Video par peles rādītāju (latviski).
6. Datora sastāvdaļas Sistēmbloks, ievadierīces un izvadierīces.
7. Prezentācija. Datora sastāvdaļas Prezentācija par datora sastāvdaļām
8. Lietojumprogrammas Lietojumprogrammas. Grupas. raksturojums.
9. Darbvirsma, ikonas, start poga. 3.st. 5.kl. Operētājsistēmas darbvirsma, ikonas, video par starta pogas izmantošanu. Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ienākšana klasē
2. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikumi klasē
3. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dators
4. Drošības noteikumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dators
5. Vides bīstamie un kaitīgie faktori 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darba ar datoru vides bīstamie un kaitīgie faktori, to ietekme uz cilvēka organismu
6. Darbības ar informāciju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Informācijas iegūšana, apstrāde, izplatīšana
7. Datora lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Datoru lietošanas piemēri
8. Ievads informātikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1.st 5.kl. Pamatjēdzienu atšķiršana
9. Pamatjēdzieni, datu atlasīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1.st. 5.kl. Datu atlasīšana no informatīva piemēra.
10. IT jēdzieni un ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 2.st. 5.kl. Aparatūra programmatūra un ierīces.
11. Datora ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2.st. 5.kl. Vienkāršs uzdevums ar attēliem. Jānosaka ierīces nosaukums un, kurai grupai tā pieder.
12. Datora ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievadierīces, ievadierīces, atmiņas ierīces.
13. Datora ierīces un to funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Datora svarīgākās ierīces.
14. Datora programmatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lietotņu piemēri
15. Datora svarīgākās ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ierīces izmantošana
16. 5.kl. OS jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 3.st. 5.kl. Operētājsistēmas būtība uzdevumi un darbība.
17. 5.kl. Ikonas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 3.st. 5.kl. Windows mapes un audio ikonas

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošības noteikumi 00:00:00 vidēja 11 p. Drošības noteikumi datorklasē
2. IT pamatjēdzieni 00:00:00 vidēja 15 p. IT jēdzieni, aparatūra, programmatūra u.c.
3. Datora ierīces 00:00:00 vidēja 8 p. Datora svarīgākās ierīces un to funkcijas.