Datora sastāvdaļas
Personālajā datorā parasti ietilpst sistēmbloks, ievadierīces un izvadierīces. 
 
Sistēmbloka iekšpuse.
computer-cases-03.jpg
 
Ievadierīces
Ierīces, kuras izmanto jaunas informācijas ievadīšanai datorā, sauc par ievadierīcēm.
Divas visbiežāk izmantotās ievadierīces ir:
•  tastatūra, kuru izmanto rakstzīmju un komandu ievadīšanai;
keyboard.jpg

•  pele, ar kuras palīdzību var izvēlēties komandas, zīmēt un veikt citas darbības.
peles.jpg
Vari apskatīt interesantas peles sekojošā vietnē:
•  Grafiskas informācijas ievadīšanai var izmantot:
skeneri;
Ar to ievada attēlus. Skeneris – spīdinot balto gaismu uz objekta apgabala, tiek uztverts atstarojošais gaismas vilnis, kas nosaka, kādā krāsā ir objekta apgabals.
skeneris_1.jpg

Skaņu ievadīšanai izmanto mikrofonu.
 
Peles vietā var lietot
•  skārienpaliktni, kuru parasti izmanto portatīvajos datoros;
•  kursorbumbu, kuru izmanto kā atsevišķas ierīces vai portatīvajos datoros;
•  kursorsviru, kuru izmanto spēlēm;
•  irbuli, kuru izmanto plaukstdatoros.
papildierīces.JPG
Izvadierīces
Izvadierīces ir ierīces, kuras izvada datorā esošo informāciju cilvēkam saprotamā
formā.
Visplašāk izmantotā izvadierīce ir  monitors, uz kura ekrāna tiek izvadīts teksts un
dažāda veida grafiska informācija. 
lg-w2252tq-monitor.jpg
Citas biežāk lietotās izvadierīces ir:
•  printeris  ir ierīce, ar kuru tekstu un grafisku informāciju var izvadīt uz
papīra vai citiem materiāliem;
•  skaļruņi un austiņas ir ierīces, kuras ļauj dzirdēt skaņas.
Ievadizvadierīces.
Dažas ierīces var vienlaicīgi izmantot kā datu ievadei, tā arī izvadei. Šādas ierīces sauc
par ievadizvadierīcēm.
Izplatītākās no tām ir:
•  skārienekrāns, darbojas līdzīgi kā monitors, taču vajadzīgo izvēli var norādīt
vai nu ar roku, vai speciālu irbuli;
•  austiņas ar mikrofonu;
•  videokamera, no kuras video informāciju var ne tikai nosūtīt datorā, bet arī
datorā apstrādāto ierakstīt atpakaļ kasetē;
•  modems, kuru izmanto datu apmaiņai starp datoriem caur telefontīklu.
izvadierices.JPG
 
Atsauce:
http://informatika.liis.lv/dokumenti/materiali/5klase/5klase02.pdf
http://www.techgadgets.in
http://www.psychologytoday.com
http://fizmati.lv/zinas/padomi/kas_datorlacitim_vedera
http://www.geekalerts.com/wireless-3d-finger-mouse/