Teorija

Uzdevumi

1. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vides bīstamie un kaitīgie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Darbības ar informāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Datora lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ievads informātikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pamatjēdzieni, datu atlasīšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. IT jēdzieni un ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Datora ierīces un to funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Datora programmatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Datora svarīgākās ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 5.kl. OS jēdziens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 5.kl. Ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. IT pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem