Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. IT jēdzieni un ierīces 3p.
2. Datora ierīces 2p.
3. Datora ierīces 1p.
4. Datora ierīces un to funkcijas 2p.