Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Ievads informātikā 2p.
2. IT jēdzieni un ierīces 3p.
3. Informācijas tehnoloģijas 3p.
4. Informācijas tehnoloģijas 5p.
5. Datora programmatūra 1p.
6. Datora programmatūra 1p.