Datora lietošana
Agrāk datorus lietoja galvenokārt dažādu aprēķinu veikšanai ekonomikā un citas zinātnes nozarēs. Uzlabojoties datoru kvalitātei un uzkrājoties zināšanām par datoru lietošanu, tika izstrādātas jaunas informācijas tehnoloģijas.
Informācijas tehnoloģija (IT) ir zināšanu, metožu un dažādu ierīču kopums, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina informācijas iegūšanu, glabāšanu, apstrādi un izplatīšanu.
Informācijas tehnoloģiju attīstība radīja iespēju izmantot datorus dažādās dzīves jomās arī ikdienā.
Datoru lietošanas piemēri sadzīvē.
- Izklaide: spēļu spēlēšana, mūzikas klausīšanās, filmu skatīšanās.
- Komunikācija: sazināšanās ar citiem cilvēkiem, lietojot globālo tīmekli, izmantojot interneta portālus, tērzētavas, e-pastu vai interneta telefonijas programmas Skype iespējas.
- Mācīšanas: piemēram mājas darbu sagatavošana.
- Elektronisko norēķinu veikšana.
- Sadzīves ierīču, piemēram, veļas mazgājamo mašīnu, vadība.
Datoru izmantošanas piemēri izglītībā.
- Mācību satura apgūšana, piemēram, svešvalodas mācīšanas, izmantojot kompaktdiskos ietvertu apmācību programmu, vai speciālu apmācošo programmu izmantošana ķīmijā, fizikā, matemātikā.
- Nodarbību sarakstu veidošana skolās.
- Skolēnu un skolotāju uzskaite.
Datoru izmantošanas piemēri ražošana.
- Finanšu analīze un pārskatu veidošana uzņēmumos.
- Robotizētās ražošanas līnijas.
- Jaunu izstrādājumu projektēšana.
Datoru izmantošanas piemēri tirdzniecībā.
- Interneta veikali.
- Preču uzskaite noliktavās.
- Pirkumu uzskaite: svītrkodu nolasīšana un čeku drukāšana.
Datoru izmantošanas piemēri valsts pārvaldē.
- Iedzīvotāju, transporta līdzekļu, uzņēmumu reģistru veidošana.
- Elektroniskā balsošana.
Datoru izmantošanas piemēri medicīnā.
- Diagnostikas veikšana.
- Operēšana.
- Pacientu uzskaite.